Enseigants cértifiés

Dominique Andlauer
Grade : Renshi Title : Shidoin
Girogio Vecchiet
Shidoin 5° dan
Paolo Tommasini
Shidoin 5° Dan
Alessandro Chiancone
Grade : Renshi Title : Junshidoin
Patrick Barge
Shidoin Renshi
Gilles Benso
Shidoin Renshi
Akiko Kikuchi
Shidoin Renshi
Antonella Pesatori
Shidoin Renshi
Franco Criti
Shidoin Renshi
Lorenzo Trainelli
Jushidoin 4° dan
Cedric Russo
Junshidoin 4° Dan
Dominique Falquet
Junshidoin 4° dan
Jacques Bally
Junshidoin 3° dan
Tommasso Chiarolini
Junshidoin 4° dan
Bruno Faia
Junshidoin 4° dan
Liza Strazzolini
Junshidoin 3° dan
Martin Waëchli
Junshidoin 3° dan
Eléna Andreini
Junshidoin 4° dan
Sylvain Creuzet
Junshidoin 4° dan
Kephra Froehlich
Junshidoin 4° dan
Xavier Serra
junshidoin 4° dan
Andoni Gonzales
Junshidoin 3° dan
Marco Di Roio
Junshidoin 3° dan
Miguel Salvador
Shidoin Renshi